To było 101 lat temu…

Najnowsze Regiony Wydarzenia

27 grudnia 1918 roku – 101 lat temu w Poznaniu wybuchło Powstawanie Wielkopolskie. Było ono największym zwieńczonym zwycięstwem zrywem niepodległościowym na terenie zaborów.

26 grudnia powracający z Anglii do Polski Ignacy Jan Paderewski, w drodze do Warszawy zatrzymał się w Poznaniu.  Towarzyszyła mu małżonka, a także oficerowie misji alianckiej. Owacyjnie witany przez tłumy Polaków, został przewieziony do hotelu Bazar. Tam wygłosił dwa przemówienia ? do oficjeli i do dziennikarzy.

Nazajutrz 27 grudnia swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy ? zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje ? doszło do zamieszek.

Około godziny 17. Niemcy dotarli w okolice Bazaru, tam stanęli naprzeciw kordonu polskiej Straży Ludowej. Nie wiadomo, z której ze stron padł strzał dający początek powstaniu.

W pierwszym okresie walk, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część Poznania. Ostatecznie miasto zostało wyzwolone 6 stycznia, kiedy przejęto lotnisko Ławica. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski.

Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.

 (Red.)/pl.wikipedia.org