Turystyczny hołd…

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Jak co roku w okolicach 14 lutego, rocznicy powrotu Piły do Macierzy  Pilski Oddział PTTK zorganizował Rajd Zimowy z metą przy wojennych cmentarzach w Leszkowie. Były pewne elementy niezmienne od lat ? trasa piesza, trasa rowerowa i trasa kajakowa, zapalenie zniczy i rajdowa grochówka.

Na starcie w Kalinie

Ale było i novum ? tym razem w imprezie uczestniczyli nie tylko turyści z Piły, ale dołączyli do nich rowerzyści z Bydgoszczy oraz piechurzy z Wągrowca, Wałcza i Złotowa ? dobrze to chyba świadczy o organizatorach.

W kolejce po grochówkę

Na starcie stanęło ostatecznie 87 osób ? 37 piechurów, którzy z pewnym trudem pokonali trasę z Kaliny do Leszkowa szlakiem czerwonym ? cóż, gospodarka leśna ma swoje prawa i wywóz wyciętych drzew wiąże się zawsze ze zniszczeniem leśnych duktów;  było też 30 rowerzystów i 20 kajakarzy. Następna impreza turystyczna pilskiego PTTK już 21 marca ? to kolejny Rajd WIOSENNE PRZEBUDZENIE, na który już dziś zapraszamy.

 Jan Balcerzak