Uroczyste ślubowanie

Najnowsze Wydarzenia Złotów

Powiat Złotowski „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.

To treść ślubowania, które w piątek 31 marca w obecności Starosty Złotowskiego Ryszarda Goławskiego, Wicestarosty Małgorzaty Sameć, Sekretarz Powiatu Beaty Piechowskiej, dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg Joanny Różkowskiej, dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Promocji Tomasza Michalskiego oraz inspektor w Wydziale Finansowym Danuty Sikory złożyły: Katarzyna Lach – podinspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg oraz Joanna Batko – podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Promocji.
To wydarzenie zwieńczyło intensywny okres służby przygotowawczej, który zakończył się egzaminem. Obie Panie uzyskały wynik pozytywny.
Gratulujemy! Na przyszłość życzymy zawodowych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.
Patrycja Kajewska