UWAGA! Zmiana lokalizacji niektórych oddziałów i poradni w pilskim szpitalu

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Ważna informacja dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Pile. Nastąpiła zmiana lokalizacji niektórych oddziałów, poradni i innych komórek.

Poniżej wykaz zmian:

  • Zmodernizowany Oddział Chemioterapii znajduje się na IV piętrze blok A
  • Oddział Neurochirurgiczny został przeniesiony z parteru na V piętro blok A
  • Oddział Dermatologiczny z V piętra został przeniesiony na parter blok A (za windami w prawo)
  • Przyszpitalna Poradnia Onkologiczna została przeniesiona z lokalizacji Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych I piętro z gabinetu D 148 na poziom -1 (niski parter) blok G do gabinetu G 04 (za windami po prawej stronie)
  • Przyszpitalna Poradnia Anestezjologiczna funkcjonuje w gabinecie D 148  I piętro, blok D (lokalizacja Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych)
  • Zakładowa Poradnia Medycyny Pracy znajduje się w gabinecie D 132 I piętro, blok D (lokalizacja Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych)
  • Koordynator ds. Szybkiej Terapii Onkologicznej przyjmuje w gabinecie D 125 I piętro, blok D (lokalizacja Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych)
  • Pełnomocnik ds. praw pacjenta przyjmuje w gabinecie D 135 I piętro, blok D (lokalizacja Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych.

Powiat Pilski