Wakacyjne remonty

Edukacja Inwestycje Wydarzenia Złotów
Jest to remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne. Koszt remontu, to kwota 370 tys. zł (przetarg) plus do 80 tys. złotych na roboty dodatkowe.
Wicestarosta złotowski Małgorzata Sameć oraz dyrektor szkoły Katarzyna Cielas omówiły przebieg prac, których koniec zaplanowano na ostatnie dni sierpnia.