Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia

Czarnków Inwestycje Najnowsze Regiony Wydarzenia Zdrowie

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie otrzyma 1,7 mln zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

We wtorek 31 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie gościł Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Wożniak, który uroczyście podpisał z Bożeną Sadowską dyrektorem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie umowę na dofinansowanie unijnego projektu dla działania ,,Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Podpisanie umowy na dofinansowanie wynika ze złożonego przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Zakup sprzętu medycznego w ZZOZ w Czarnkowie celem przeprowadzenia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych oraz zwiększenia odporności systemu zdrowia i dostępności do usług w Wielkopolsce”
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie otrzyma dofinansowanie w kwocie 1.708.875,70 zł z WRPO na lata 2014-2020 w ramach instrumentu REACT-EU, który obejmuje m.in. wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia. Wsparcie stanowi 85 proc. kosztów całego projektu (wartość całego projektu ogółem to 2.042.945,99 zł), 15 proc. będzie wynosił wkład własny szpitala (kwota 334.070,29 zł).
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i skuteczności procesu leczenia powikłań po COVID-19, więc dla szpitala w Czarnkowie, który w czasie pandemii był szpitalem w całości zaangażowanym w walkę z COVID-19, środki finansowe z tego projektu pozwolą na zakup sprzętu medycznego, który istotnie przyczyni się w zapewnieniu komfortu leczenia pacjentów.
Dzięki pozyskanym środkom szpital w Czarnkowie zakupi m.in. sprzęt medyczny dedykowany dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Pediatrii.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie podejmuje wszelkie działania celem możliwości rozwoju szpitala, mając na uwadze przede wszystkim potrzeby i zdrowie pacjentów, dlatego w ostatnich dniach złożył już następny wniosek i stara się o pozyskanie kolejnego dofinansowania.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie