Współpraca i partnerstwo w zapobieganiu wysoce zjadliwej grypy ptaków

Edukacja Interwencje Najnowsze Rolnictwo Środowisko Wydarzenia Zdrowie Zwierzęta Złotów

ZŁOTÓW. Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Lipce uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, w trakcie którego podjęto decyzję o szerokiej współpracy w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się zjadliwej grypy ptaków

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu złotowskiego.

W powiecie złotowskim, wyznaczone zostały obszary występowania w/w grypy, są to miejscowości: – Debrzno Wieś, – Lipka, – Smolnica, – Trudna – Laskowo, – Scholastykowo, – Łąkie oraz obszar leśny w obrębie miejscowości Potulice.

Szczególną ostrożność powinni zachować hodowcy drobiu, którym zakazuje się m.in.

– pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli przez człowieka wodą za zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

– wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

oraz nakazuje się:

  • utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami oraz w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
  • przechowywanie paszy, karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz przed ich odchodami,
  • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bez wybiegowym,
  • stosowanie odzieży ochronnej, mat dezynfekcyjnych przed wejściami/wyjściami do/z budynków, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, stosowanie higieny osobistej, w tym mycie rąk, oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
  • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu i przekazywanie informacji o zwiększonej śmiertelności oraz wystąpieniu objawów chorobowych takich jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica skóry, grzebienia i dzwonków, wybroczyny, biegunka, nagły spadek pobierania paszy i/lub wody.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie apeluje do wszystkich o przestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków, które mają na celu wyeliminowanie możliwości przeniknięcia wirusa grypy ptaków z ptactwa dzikiego na drób utrzymywany w gospodarstwach, także w tzw. chowie przyzagrodowym.

Rozporządzenie oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii : https://piwzlotow.nbip.pl/piwzlotow/?id=108

  • źródło: KPP Złotów