Zaprezentowano projekt rewitalizacji parku

Czarnków Inwestycje Najnowsze Wydarzenia

W sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się prezentacja projektu rewitalizacji parku Staszica wykonanego przez Autorską Pracownię Architektoniczną – Jacek Bułat z Poznania. W spotkaniu wzięli udział autorzy projektu, przedstawiciele władz miasta oraz mieszkańcy Czarnkowa. Nie obyło się bez dociekliwych pytań i dyskusji. Czy będzie to park z charakterem dowiemy się niebawem.

Każde miasto ma swój park. Lepszy, gorszy, zawsze jest jednak najważniejszym miejscem odpoczynku mieszkańców. Park to płuca miasta. Przestrzeń, gdzie natura spotyka się z cywilizacją. Jednocześnie jest to obiekt wielorakich funkcji oraz oczekiwań jego użytkowników. Czarnkowski park swoje przeżył. Nadszedł czas renesansu. Jego nową wizję zaproponowała doświadczona pracownia projektowa z Poznania. Przedstawiono projekt i koncepcję użytkową, która nie jest ostateczna. Genezę rewitalizacji i finansowania przedstawiliśmy przy okazji relacji z XXXV sesji Rady Miasta. A co usłyszeliśmy od pomysłodawców?

Według pracowni inżynierskiej projekt opiera się na trzech zasadniczych filarach. Pierwszy to zachowanie dotychczasowego charakteru parku, jego walorów przyrodniczych i ekosystemu. Drugi aspekt to wykorzystanie i odnowienie jego obecnej infrastruktury. Trzeci to poprawa jego użyteczności publicznej. Projekt nie ma statusu wykonalności, nie ma pozwolenia na budowę, jest koncepcją, która zostaje poddana ocenie mieszkańców Czarnkowa.

Jednym z kluczowych elementów jest przebudowa terenu byłej skoczni narciarskiej. To była wizytówka Czarnkowa i taką pozostać powinna. O skokach narciarskich mowy być już jednak nie może, choć funkcja rywalizacji pozostaje. Teren ma mieć charakter sportowo – rekreacyjny. U podnóża stoku ma być umiejscowiony okazały skatepark, gdzie można będzie rozgrywać w razie potrzeby zawody w tej dyscyplinie. W górę prowadzić będą ścieżki piesze i rowerowe na sam szczyt. Popularny grzybek zostanie zachowany z umiejscowieniem dodatkowego punktu widokowego. W innej części parku dla dzieci zaplanowano okazały plac zabaw z monitoringiem i oświetleniem.

W sferze projektowania zieleni nie wprowadzono istotnych zmian. Istniejąca, wartościowa zieleń będzie zachowana, szczególnie w odniesieniu do starodrzewiu. Usunięte zostaną tylko drzewa suche, zagrażające bezpieczeństwu lub zbyt gęsto rosnące. W tej sferze nie ma mowy o poważniejszej wycince drzew. Od strony północnej i południowej, czyli od strony osiedla i Orlika mają być wprowadzone nowe nasadzenia. Planowane rośliny to drzewa gatunków liściastych oraz zieleń niska, nie tylko w formie trawników. Trawniki w okresach suszy się nie sprawdzają, trzeba je kosić i pielęgnować. Autorzy projektu proponują zastosowanie łąk kwietnych, które są samowystarczalne, dobrze wpływają na bioróżnorodność oraz są przyjazne zwierzętom zamieszkującym parki.

Ważnym elementem jest nowy projekt placu z fontanną. W obecnym stanie nie może ona pozostać. Nie da się i nie ma sensu jej rewitalizować. Planowana jest nowa fontanna. Ma być nowoczesna i zużywać jak najmniejszą ilość wody. Ściana wodna i dysze mgielne mają zapewnić oszczędności eksploatacyjne oraz maksymalnie wpływać na pożądany w otoczeniu chłodny latem mikroklimat.

Kluczowym miejsce parku ma być amfiteatr. Według projektu obiekt ma służyć organizacji dużych imprez, koncertów i wydarzeń. Nie jest on samodzielną budowlą. Jest ściśle skorelowany i wkomponowany w otoczenie. Będzie miał wygodną komunikację i miejsca dla widzów. Umożliwi także sprawną, techniczną obsługę imprez. Wykonawcy powinni również czuć się komfortowo.

więcej: https://czarnkow.pl/aktualnosci/prezentacja-projektu-rewitalizacji-parku-w-czarnkowie.html