Uwaga mieszkańcy powiatu złotowskiego: wysoce zjadliwa grypa ptaków!

Interwencje Najnowsze Zdrowie Zwierzęta Złotów
W związku z zagrożeniem wystąpienia na granicy powiatu złotowskiego wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) informujemy o wprowadzonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii obostrzeniach. O sytuacji rozmawiano podczas spotkania wicestarosty złotowskiego Małgorzaty Sameć, Powiatowego Lekarza Weterynarii Marka Winiarskiego oraz wójta Gminy Lipka Przemysława Kurdzieko.
Na terenie powiatu złotowskiego obszarem zagrożonym zostały objęte miejscowości: Debrzno Wieś, Lipka, Smolnica, Trudna, Laskowo, Scholastykowo, Łąkie oraz obszar leśny w Potulicach.
Jak poinformował Powiatowy Lekarz Weterynarii Marek Winiarski, w zarejestrowanych gospodarstwach przydomowej hodowli drobiu (a tych formalnie jest 40) już odbywają się kontrole weterynaryjne: – Będziemy kontrolować wszystkie zarejestrowane hodowle. Prosimy jednocześnie o przystąpienie do spisu wszystkich gospodarstw, na terenie których występuje ptactwo. Takie spisy ptactwa odbędą się ponownie za 2 tygodnie w celu weryfikacji, czy dochodzi do zakażeń i umieralności ptaków. Przez najbliższy czas – aż do odwołania – wszystkie ptaki w gospodarstwach przydomowych bezwzględnie muszą pozostawać w zamknięciu – wyjaśnia Powiatowy Lekarz Weterynarii, Marek Winiarski.
Dodaje, że do prowadzenia kontroli upoważniona jest także policja, której obecny na piątkowym spotkaniu przedstawiciel potwierdził gotowość do współpracy z weterynarią. – Jeżeli okaże się, że na kontrolowanym obszarze pozostaje ptactwo, które nie zostało zamknięte, będziemy nakładali mandaty karne – zapowiada Powiatowy Lekarz Weterynarii Marek Winiarski.
O zachowanie szczególnej ostrożności apeluje także wicestarosta złotowski, Małgorzata Sameć oraz wójt Gminy Lipka, Przemysław Kurdzieko – terenu którego dotyczy zagrożenie.
Dodać należy, że wykryty szczep grypy ma postać H5N1, co oznacza, że jest zaraźliwy dla człowieka.
  • źródło: Starostwo Powiatowe w Złotowie, (ab)