„Ratujmy Telewizje Lokalne”

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Historia ponad 30 lat telewizji kablowych, to historia polskiej wolności. Powstanie bowiem i rozwój od 1989 roku niezależnych stacji TV spowodował decentralizację przekazu informacyjnego będąc jednocześnie dowodem upadku cenzury i narodzin w Polsce demokracji. Dzisiaj naszym wzywaniem i obowiązkiem jest zatem ratowanie operatorów kablowych i telewizji lokalnych – mówił senator Adam Szejnfeld na briefingu prasowym w Senacie poświęconym sytuacji telewizji kablowych w Polsce.

Briefing prasowy poprzedził konferencję pt. „Rola telewizji lokalnych w debacie publicznej”. W briefingu udział wzięli: senator Magdalena Kochan, współorganizatorka konferencji, poseł Grzegorz Napieralski, współorganizator i pomysłodawca konferencji, Jan Grabiec – przewodniczący sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska – zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, senator Barbara Zdrojewska – przewodnicząca senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, senator Adam Szejnfeld – przewodniczący senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Jerzy Straszewski, prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE), współorganizator i partner konferencji.
„O telewizjach lokalnych, których mamy w Polsce ponad 150, mówi się: »telewizje dobrych wiadomości«. To właśnie z nich ponad 5 mln widzów może dowiedzieć się o sprawach najważniejszych dla społeczności lokalnej” – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Magdalena Kochan – Senator RP poprzedzającej eksperckie spotkanie senatorów i posłów z przedstawicielami telewizji lokalnych zrzeszonych w Polska Izba Komunikacji Elektronicznej PIKE nt. umiejscowienia telewizji lokalnych w debacie publicznej.
„Prasa i telewizje lokalne przeżywają bardzo trudny okres – zarówno ze względów finansowych, jak i politycznych. Chcemy dziś wysłuchać postulatów tego środowiska” – podkreśliła przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu senator Barbara Zdrojewska.
„Trudno sobie wyobrazić demokratyczne państwo i społeczeństwo obywatelskie bez niezależnych, wolnych przekazów telewizji kablowej. Będziemy dziś rozmawiać, jak utrwalić fundament funkcjonowania tych telewizji w naszym kraju” – mówił przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw senator Adam Szejnfeld.

„Drogę do dzisiejszej debaty w Senacie utorowało wysłuchanie publiczne ws. ustawy #LexPilot” – zauważył dyrektor generalny PIKE Krzysztof Pstrong.
Poseł Grzegorz Napieralski wyraził przekonanie, że to właśnie telewizje lokalne w głównej mierze realizują dziś misję publiczną.
„Telewizje kablowe są niezbędne dla rozwoju zarówno demokracji lokalnej, jak i demokracji w ogóle” – uważa Iwona Śledzińska-Katarasińska – Poseł na Sejm RP.
„Fundusz misji publicznej – który dzisiaj w kwocie ponad 3 mld zł trafia do mediów rządowych – powinien zasilać media naprawdę społeczne i niezależne” – przekonywał poseł Jan Grabiec.
Więcej informacji w Komunikacie z Konferencji.
Kamila Łańska
Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile