To dla zdrowia planety Ziemi

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. 21 września obchodzony jest ?Międzynarodowy dzień bez emisji?.
Dajmy planecie tego dnia odetchnąć, a zaproszonym może czuć się każdy z ponad 7,6 mld ludności świata.

Dzień bez emisji to łagodna zachęta do dobrowolnego udziału dla wszystkich uczestników. Cele jakie sobie wówczas stawiamy są następujące:
1. Promocja zielonych źródeł energii.
2. Brak spalania paliw, olejów, gazów oraz węgla.
3. Eliminacja lub ograniczenie zużycia energii elektrycznej wygenerowanej przez paliwa kopalne.

Pilską wersją obchodów w/w dnia będzie inicjatywa 3 spółek miejskich: GWDY, MZK oraz MWiK. Zostanie stworzona swoista ścieżka ekologiczna, na trasie której każda ze spółek będzie edukować grupę dzieci, jak we własnym zakresie wpływa na ograniczanie emisji i jakie korzyści dla środowiska są z tymi działaniami związane.

GWDA pokaże ?Zielone źródła energii na pilskiej oczyszczalni ścieków?, MZK natomiast  ?Nowoczesną komunikację publiczną jako oręż w walce z niską emisją?, a MWiK zaprezentuje ?Ogrody deszczowe?.

Każdy z przystanków będzie usytuowany w innych warunkach przyrody, ukazując różnorodność zagadnień z tą inicjatywą związanych. Wycieczka będzie odbywać się udostępnionym autobusem hybrydowym MZK, a podróżować nim będą przedszkolaki oraz uczniowie ?klasy patronackiej? GWDA sp. z o.o.

Start około godziny 8.30 w ?ogrodach deszczowych? przy ul. Okrzei.