Uroczystości nadania sztandaru Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 24 w Pile

Najnowsze Piła Wydarzenia

Dzień 29. maja został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku jako Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Tego samego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ – ustanowiony w dniu 11 grudnia 2002 roku, po oficjalnym wniosku Ukraińskiego Stowarzyszenia Uczestników Misji Pokojowych i rządu Ukrainy.

Celem obchodów tego Międzynarodowego Dnia jest oddanie hołdu wszystkich kobietom i mężczyznom, którzy służyli i nadal służą w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych, za ich wysoki poziom profesjonalizmu, zaangażowanie i odwagę. To  również okazja, aby uczcić pamięć tych, którzy stracili życie w imię pokoju.

W przeddzień tych świąt, odbyła się uroczystość nadania sztandaru Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 24 w Pile.

Z tej okazji w swoim przemówieniu prezydent Piotr Głowski mówił:

Sztandar, który dzisiaj otrzymują weterani skupieni w Kole nr 24 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest symbolicznym podziękowaniem dla wszystkich żołnierzy, pracowników Wojska Polskiego i policjantów z naszego regionu, za ich ponad 70-letnią służbę, podczas której okazali męstwo, odwagę i gotowość do poświęcenia własnego życia podczas misji prowadzonych w imieniu Polski na całym świecie. Sztandar jest nagrodą i będzie pamiątką trudnej, niebezpiecznej, ale bardzo potrzebnej służby pod flagą ONZ. Wiem, że dla pilskich weteranów stanie się świadectwem ich dumy, godności i zaangażowania dla dobra pokojowego współistnienia narodów i społeczeństw wśród których pełnili swoją służbę.

Pilanie zapisali piękną kartę podczas misji pokojowych i stabilizacyjnych, w których uczestniczyli już od 1953 roku. Byli w Indochinach, Egipcie, Kambodży, Libanie, Bośni i Hercegowinie, Saharze, Kuwejcie, Iraku i w Afganistanie. Niektórzy z nich, jak chorąży sztabowy Aleksander Safon, za pełnienie swych powinności i służby, zapłacili własnym życiem.


Pilscy weterani misji pokojowych ONZ zaangażowani w wojskowe operacje pokojowe poza granicami kraju, są także aktywni tutaj, na miejscu – w Pile. Szerzą ideę wolności, pokoju, organizują akcje pomocy humanitarnej i edukują kolejne pokolenia dzieci i młodzieży w duchu humanizmu i szacunku dla innych. Odgrywali i odgrywają także istotną i aktywną rolę w rozwoju naszego miasta i jego mieszkańców. Honorowym Obywatelem Miasta Piły jest przecież jeden z Was, drodzy weterani – nieżyjący już Franciszek Leszczyszyn, pierwszy pilanin pełniący służbę, w latach pięćdziesiątych, w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Indochinach.

Współczesna sytuacja międzynarodowa, a zwłaszcza agresja Rosji na Ukrainę, postawiła przed weteranami dodatkowe zadania. Tym bardziej, że to właśnie Ukraińskie Stowarzyszenie Uczestników Misji Pokojowych i rząd Ukrainy, wystąpili z inicjatywą ustanowienia święta „błękitnych hełmów”, które są symbolem i znakiem rozpoznawczym żołnierzy służących pod flagą ONZ. Polacy wspólnie z ukraińskimi żołnierzami, pełnili służbę w Kosowie i w Bośni i Hercegowinie, a dzisiaj wspierają słuszne działania towarzyszy broni w obronie ojczyzny zaatakowanej przez okrutnego wroga.

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA KOMBATANTÓW MISJIPOKOJOWYCH ONZ, za popularyzację wkładu Polski w zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, oraz za szczególną pracę na rzecz środowiska weteranów działań poza granicami państwa, niżej wymienionym przyznało:

 • Złoty Medal – ,,Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów MisjiPokojowych ONZ ’’ panu Tadeuszowi DAUKSZEWICZOWI  – Prezesowi Koła nr 24 w Pile

Medalem brązowym ,,Za Zasługi dlaStowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ ’’ zostali odznaczeni:

 • Henryk TWARDOSCH
 • Tadeusz ZARYWKA

Medalem Pamiątkowym Stowarzyszenia odznaczeni zostali:

 • Jacek BOGUSŁAWSKI CzłonekZarządu Województwa Wielkopolskiego
 • Przewodnicząca Rady MiastaPiły – Maria KUBICA
 • Prezydent Miasta Piły – dr Piotr GŁOWSKI
 • Prezes Zarządu Pilskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP– płk Jan FICERMAN
 • Prezes Zarządu RejonowegoZŻWP mjr Zygmunt JELIŃSKI
 • kpt. Maciej SARNOWSKI
 • Komendant Powiatowy Policjiw Pile podinsp. Marcin KOWALSKI
 • Komendant Szkoły Policji wPile insp. Beata RÓŻNIAK- KRZESZEWSKA
 • Ks. Kazimierz CHUDZICKI sdb
 • Ks. mjr Tomasz WOLA

Medalem Pamiątkowym Stowarzyszenia odznaczono Członków Koła nr 24

 • Jerzego KOBZDEJ
 • Stanisława ŚLIWAKA
 • Jana BAŁONA
 • Ryszarda SZYMANOWSKIEGO
 • Mariusza KLEJMENTA
 • Wojciecha ŚMIECHOWSKIEGO

Odznaczenia wręczył Wiceprezes Zarządu Głównego StowarzyszeniaKombatantów Misji Pokojowych ONZ ppłk(s) mgr inż. Jerzy Kurowski.

Gratulujemy pilskiemu Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ i dziękujemy za Waszą służbę. Sztandar to symbol ofiarnej i zaszczytnej służby dla dobra naszej ojczyzny oraz znak organizacyjnej wspólnoty.

Wierzymy, że sztandar, który dzisiaj otrzymało Stowarzyszenie, będzie   inspiracją, by idee które przyświecały Kombatantom podczas pełnienia służby i przyświecają nadan, stały się także ważne dla kolejnych pokoleń.

źródło: https://www.facebook.com/miastopila