Trzcianeckie obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia
TRZCIANKA. Trzcianka świętowała 103. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości! Gminne uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela mszą świętą w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance.
Po mszy, wspólnym przemarszem udano się pod Pomnik Niepodległości. Obok maszerujących
sztandarów szkół, organizacji i kół działających na terenie gminy Trzcianka, z biało-czerwonymi flagami
podążali harcerze ZHR. Po dotarciu pod Pomnik Niepodległości, odśpiewano hymn państwowy, przy
akompaniamencie Orkiestry Dętej BPiCK. Następnie głos zabrali: Krzysztof W. Jaworski – burmistrz
Trzcianki oraz Edwin Klessa – przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości, a po
przemówieniach, wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyły delegacje przedstawicieli ugrupowań
politycznych, szkół, sołectw, służb mundurowych, harcerzy, związków i kół. Po wydarzeniach przy
Pomniku Niepodległości, zgromadzeni mieszkańcy oraz goście udali się na Plac Pocztowy, aby
obejrzeć, tradycyjne już odtańczenie „Poloneza” w wykonaniu trzcianeckich uczniów. Ci ubrani w
tradycyjne szlacheckie stroje prezentowali się niezwykle okazale, za co otrzymali gromkie brawa od
tłumnie przybyłych mieszkańców.
Kolejnym elementem czwartkowych uroczystości był wernisaż wystawy „Od niepodległości do
współczesności” – wystawa siodeł kawaleryjskich i współczesnych, która odbyła się w Centrum
Integracji Społecznej. Mieszkańcy mogli również degustować trzcianeckie rogaliki.
Organizatorami uroczystości byli: Gmina Trzcianka, Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im.
Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w
Trzciance, Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance im. św. Siostry Faustyny, Fundacja Pańska Łaska.
 Dawid Czyż

Podinspektor ds. promocji i współpracy z mediami
Urząd Miejski Trzcianki